Reklama
 Pogoda jutro  Pogoda Poznań
1 -6
Reklama

Samowolka reklamowa w Poznaniu. Wśród skontrolowanych 104 nośników tylko 4 były legalne

j
sobota, 9.02.2019 r.
godz. 10.26
j | sobota, 9.02.2019 r., godz. 10.26
Samowolka reklamowa w Poznaniu. Wśród skontrolowanych 104 nośników tylko 4 były legalne
fot. Bartek

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przedstawił dane dotyczące kontroli nośników reklamowych przeprowadzone w 2018 roku w Poznaniu.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
7°C 1036 hPa
JUTRO
pogoda
1°C 1045 hPa
POJUTRZE
pogoda
6°C 1040 hPa

Inspektorzy PINB skontrolowali w Poznaniu w sumie 104 nośniki reklamowe. Większość z nich – 103 to reklamy wolnostojące, trwale związane z gruntem. Tylko 4 z nich były legalne. W 2018 roku, w kategorii obiektów lub urządzeń reklamowych, kontrolom podlegały przede wszystkim nośniki wolnostojące, w większości tablice świetlne lub podświetlane umieszczone na żelbetowych słupach. Tego typu nośniki są budowlami i dlatego przed ich wykonaniem inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę - tłumaczy Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W 2018 roku sprawdzono również legalność jednego ekranu LED umieszczonego na elewacji budynku. Okazało się, że inwestor nie dokonał w tym przypadku, wymaganego przepisami Prawa budowlanego zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. W wyniku interwencji inspektorów poznańskiego nadzoru budowlanego samowolę tę natychmiast usunięto - wyjaśnia Paweł Łukaszewski.

Kontrole inspektorów prowadzone w 2018 roku doprowadziły do rozbiórki 17 wolnostojących, nielegalnych reklam. W pozostałych sprawach prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest ewentualna legalizacja nośników. Jednak zanim tak się stanie inwestor musi spełnić szereg warunków – między innymi lokalizacja takiego wolnostojącego nośnika reklamowego nie może naruszać miejscowych przepisów planistycznych. Ponadto obowiązkiem inwestora jest przedstawienie oceny technicznej budowli, z której będzie wynikało, że nie stanowi ona zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Niespełnienie choćby jednego z warunków określonych przez PINB skutkuje nakazem rozbiórki. 

Miniony 2018 r. był już kolejnym rokiem kontroli legalności nośników. Od ponad dekady przeprowadzamy w Poznaniu inspekcje tego typu obiektów. Każdego roku staramy się sprawdzić legalność, co najmniej, 100 reklam. W naszej ocenie tylko systematyczna i konsekwentna walka z samowolą może przynieść efekty. Nie tylko w postaci egzekwowania obowiązującego stanu prawnego, ale też w postaci zaprowadzenia ładu przestrzennego w Poznaniu - mówi Paweł Łukaszewski.

Reklama