Reklama
 Pogoda jutro  Pogoda Poznań
21 13
Reklama

Wolne miejsca w przedszkolu publicznym!

REKLAMA
poniedziałek, 15.04.2019 r.
godz. 13.00
REKLAMA | poniedziałek, 15.04.2019 r., godz. 13.00
Wolne miejsca w przedszkolu publicznym!

Na terenie nowego osiedla Złotniki Park w Złotnikach w gminie Suchy Las od 1 września 2018 r. działa Publiczne Przedszkole AKADEMOS.

zakładka
POGODA
DZISIAJ
pogoda
19°C 1016 hPa
JUTRO
pogoda
21°C 1012 hPa
POJUTRZE
pogoda
24°C 1012 hPa

Naszą wizją było stworzenie miejsca, które będzie przyjazne dzieciom i ich rodzinom. Pierwsze miesiące wytężonej pracy pedagogów i personelu pomocniczego oraz ścisłej współpracy z rodzicami zaowocowały tym, że dzielne maluchy szybko się zaaklimatyzowały i z uśmiechem przekraczają próg swojego przedszkola. Czują się tutaj bezpieczne i szczęśliwe. Publiczne Przedszkole AKADEMOS w Złotnikach tworzy wszystkim dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki harmonijnego rozwoju. U nas każde dziecko jest wyjątkowe i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. 

Metody pracy 

Koncepcję pracy przedszkola  opieramy na Systemie Planu Daltońskiego (według Helen Parkhurst), który umożliwia indywidulaną pracę dziecka, dostosowaną do jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Jego filarami są: współpraca, samodzielność, odpowiedzialność oraz refleksja. Pracujemy również według Teorii Inteligencji Wielorakich (według dr Howarda Gardnera). W myśl tej teorii zakładamy, że każde dziecko jest zdolne, każde posiada wszystkie typy inteligencji, lecz u każdego są one w różnym stopniu rozwinięte. Poznanie profilu pozwala odkryć wachlarz możliwości dziecka i w konsekwencji podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych wesprzeć rozwój zarówno słabych, jak i mocnych stron dziecka.  

Pracę metodą Planu Daltońskiego wprowadzaliśmy małymi krokami – i tak, od stycznia 2019 r., każda grupa pracuje już z kalendarzem daltońskim, zegarem daltońskim, sygnalizatorem, czy tablicą nie/obecności. W najbliższych miesiącach wprowadzimy kolejne elementy: tablicę planu dnia, tablicę obowiązków, przedszkolną tablicę zadań, czy też tablicę Co już umiem? Ważnym elementem będzie wizualizacja emocji, przy której pomocne okażą się pacynki, gra memory Nasze emocje lub Ekspresje, czy też plansze Twarze i Uczucia.

W podstawie programowej oferujemy: zajęcia dydaktyczne w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” (wyd. MAC Edukacja), język angielski, zajęcia umuzykalniające dwa razy w tygodniu z wykwalifikowaną nauczycielką rytmiki, jak również wsparcie logopedy i psychologa. Poza tym wychowawcy w każdej grupie raz w miesiącu prowadzą zajęcia „Kuchcikowo” - z zakresu zdrowego odżywiania się i poznawania kuchni z całego świata oraz „Mały Naukowiec” – są to eksperymenty fizyko-chemiczne na poziomie danej grupy wiekowej. Ważnym elementem naszej pracy jest wczesne nauczanie języka obcego nowożytnego. Zajęcia z wykwalifikowanym lektorem języka angielskiego odbywają się pięć razy w tygodniu. W nowym roku szkolnym 2019/2020 będziemy partnerem programu „Dwujęzyczne Dzieci”. W planach jest również współpraca międzynarodowa poprzez udział w programie eTwinning.

Porozumienie bez przemocy 

Chcemy tworzyć przedszkole pełne empatii. W komunikacji z dziećmi i rodzicami opieramy się na metodzie Porozumienia Bez Przemocy – oznacza to w skrócie komunikację opartą na rozumieniu uczuć oraz potrzeb własnych i cudzych. Głownie chodzi o to, żeby być w kontakcie ze swoimi emocjami i świadomym tego, czego się chce. Równie ważne jest słuchanie komunikatów nadawanych przez drugą osobę, wyrażanych przez nią potrzeb i stanów emocjonalnych. Dzięki takiej postawie – zwracania uwagi na siebie i drugiego człowieka – tworzy się przestrzeń do szczerego, lecz wyzutego z agresji i ocen, dialogu. Komunikacja oparta na empatii chroni przed przerzucaniem odpowiedzialności za własne samopoczucie na innych, uczy rozumienia i kontroli emocji.

Co jeszcze się u nas dzieje? 

Raz w miesiącu odwiedza nas Teatr Krokodyl z Poznania ze spektaklem dedykowanym dla dzieci lub Pan Świerszcz z Prosinfoniki (z Filharmonii  Poznańskiej) – z koncertem dla dzieci. Dzieci korzystają także z oferty kulturalnej gminnego ośrodka kultury, czy też z bajkoczytania w bibliotece gminnej. W ramach projektu „Poznajemy zawody” wychowawcy organizują dzieciom wycieczki, np. do banku, do sklepu, do salonu samochodowego, itp. Odwiedził nas także ratownik medyczny w „Dniu numeru 112” i poprowadził warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Współpracujemy także z poradnią stomatologiczną ProDentis ze Złotnik, która przeprowadza u nas warsztaty dla dzieci oraz profilaktyczne badania stomatologiczne. Natomiast dwie najstarsze grupy wiekowe (6- i 5-latki) w drugim semestrze uczestniczą w warsztatach adaptacyjnych w gminnych szkołach podstawowych. Warsztaty te mają umożliwić dzieciom poznanie szkoły „od środka” – zanim jeszcze dzieci przekroczą jej mury we wrześniu 2019 roku oraz złagodzić „przejście” między przedszkolem a szkołą.

Bezpłatna opieka 

Publiczne Przedszkole Akademos w Złotnikach oferuje pięć godzin opieki bezpłatnej w ramach podstawy programowej w godzinach 8.00-13.00. Każda kolejna rozpoczęta godzina to opłata rzędu 1 zł. W przypadku dzieci 6-letnich opieka jest całkowicie bezpłatna. 

Oferujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach – również nad dziećmi, które ukończyły 2,5 roku. 

W trosce o wygodę i komfort rodziców oferujemy elastyczne godziny otwarcia przedszkola od 6.00 do 18.00. Przerwa wakacyjna wynosi u nas zaledwie dwa tygodnie i zaplanowana została w drugiej połowie sierpnia. 

Kolejnym pomysłem na ułatwienie funkcjonowania wszystkim zabieganym rodzicom było uruchomienie kameralnej, prywatnej grupy żłobkowej. Począwszy od kwietnia br. na terenie naszej placówki oferujemy kompleksową opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 6 lat.  

Szeroka gama zajęć dodatkowych    

Wachlarz odpłatnych zajęć dodatkowych, który oferujemy popołudniami, jest również szeroki: robotyka, judo, trening funkcjonalny, warsztaty naukowe (fizyko-chemiczne), dwie sekcje tańca (balet i hip-hop) oraz piłka nożna.

Zapraszamy do Nas. Publiczne Przedszkole AKADEMOS w Złotnikach – 

NABÓR na rok szkolny 2018/2019 TRWA i pozostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc! 

Zachęcamy do kontaktu: 

nr telefonu: 608 040 131

e-mail: przedszkole@akademosprzedszkole.pl

Reklama